Duurzaamheid

KTK heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en is hierdoor een belangrijke schakel leverancier voor veel bedrijven en diverse overheden.

Duurzame ontwikkeling

De ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen, aldus de definitie van de VN-commisie Brundtland uit 1987. Duurzaamheid en duurzame ontwikkeling zijn de afgelopen twintig jaar gevestigde begrippen geworden. Voor allerhande activiteiten en producten zijn duurzame varianten ontstaan.

Duurzaam produceren

De huidige productie- en consumptiepatronen leggen een grote druk op het milieu. De welvaart neemt wereldwijd toe. Dit leidt tot uitputting van natuurlijke hulpbronnen, klimaatverandering, verontreiniging en verlies van biodiversiteit. De Rijksoverheid bevordert daarom duurzaam produceren, consumeren en ondernemen.

Duurzaam ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Duurzame ondernemers kijken niet alleen naar hun bedrijfsresultaat winst- en verliescijfers, maar ook naar de gevolgen van hun bedrijfsactiviteiten voor mens en milieu. En niet alleen naar de huidige, maar ook naar de toekomstige gevolgen van deze activiteiten.

Europese duurzaamheidsstrategie

Ook de Europese Unie heeft een strategie ter bevordering van duurzame ontwikkeling: de Europese Duurzaamheidsstrategie. Deze bevat doelen en acties voor klimaat, energie, transport, consumptie en productie, natuurlijke hulpbronnen, volksgezondheid, sociale insluiting, demografische ontwikkeling, migratie en armoede.

Er bestaat geen afval

In de revolutionaire filosofie van Braungart en McDonough bestaat er geen afval. Het ‘afval’ moet de basis zijn voor nieuwe producten. Dit uitgangspunt is het begin van een eindeloze keten waarin we producten ontwerpen en produceren waarvan we zeker weten dat ze uiteindelijk weer nieuwe producten opleveren of worden teruggegeven aan biologische of technische kringlopen. Cradle to Cradle wint wereldwijd in snel tempo terrein. Ook veel Nederlandse en Belgische overheden, bedrijven en instellingen zijn overtuigd van de oneindige mogelijkheden om Cradle to Cradle te produceren. (bron: www.duurzaamheid.nl).

Meer informatie over duurzaamheid vindt u op:

© 2021 KTK B.V. - Bedrijvenpark Twente 328 - 7602 KL ALMELO - Telefoon 0546 575400 - E-mail info@ktk.nl
Privacyverklaring