Mobiel scheidingsstation

Mobiel scheidingsstation

Een volledige zelfstandig op zonne-energie werkende inzamelcontainer geschikt voor het gescheiden ophalen van huishoudelijk afval bij burgers in de wijk.

Iedere gemeente in Nederland heeft te maken met de VANG-doelstelling om de hoeveelheid restafval per inwoner te verminderen. Veel burgers krijgen een kleine(re) restafvalcontainer ter beschikking, welke minder vaak geleegd zal gaan worden.

Daarnaast zijn er veel gemeenten in gesprek over de spreiding en uitbreiding van de milieustraten die zij beheren of exploiteren. Hierbij spelen veel gemeenten met het idee om gebruik te maken van mobiele pop-up stations of mobiele scheidingsstations. Het mobiele scheidingsstation speelt in op deze behoefte en verlaagd de drempel voor inwoners om hun spullen in te leveren voor hergebruik en/of recycling.

Het mobiele scheidingsstation is bedoeld voor lokale overheden, gemeentelijke samenwerkingsverbanden en private inzamel- en/of recyclingbedrijven, welke gericht zijn op de inzameling en recycling van grondstoffen afkomstig van de particuliere huishoudens, middels het principe van ophalen bij de bron. Het mobiele scheidingsstation is goed in te zetten in dorpen en wijken de relatief gezien verder van het centrale scheidingsstation af liggen. Ook kan het ingezet worden ter aanvulling op gemeentelijke- en burgerinitiatieven rondom duurzaamheid, zwerfafval en tijdens evenementen.

Een slim ontwerp en innovatief design

In Nederland is de doelstelling om zo min mogelijk restafval te produceren. Wanneer je als overheid dit wenst te faciliteren, kan dit alleen maar succesvol zijn door een ophaalsysteem bij de burgers in de wijk te introduceren. Hierdoor is die burger meer en beter bereid alle kleine grondstofstromen thuis apart te houden, zo lang deze maar op een makkelijke manier gescheiden aan te bieden zijn bij de gemeente, zonder daarvoor in de auto te moeten stappen richting de centrale milieustraat.

Door het bedenken van een mobiel scheidingsstation, werkend op zonne-energie, welke door gemeente in woonwijken kan worden geplaatst wordt invulling gegeven aan deze behoefte.

Het betreft een grote container met diverse afvalbakken van verschillende afmetingen, een op 400 volt werkende shredder en een persinstallatie voor karton, waarin de afvalstromen gescheiden kunnen worden opgeslagen. Wanneer de compartimenten vol zijn wordt de container naar de centrale milieustraat van de gemeente gereden om daar de stromen verder gescheiden te verwerken.

De container is uitgevoerd met elektrisch, hydraulisch aangedreven opklapbare zijwanden, waardoor het eenvoudige is de volle bakken uit de container te halen met bijvoorbeeld een heftruck.

Belangrijke overwegingen:

 • Terugdringen van de VANG-doelstelling om de hoeveelheid restafval per inwoner te verminderen.
 • Zoveel mogelijk hergebruik van grondstoffen.
 • Inspelen op de wensen en behoeften van bewoners.
 • Verhogen serviceniveau aan de inwoners.
 • Inwoners welke relatief verder van een scheidingstation wonen, faciliteren en stimuleren meer kleine grof huishoudelijk grondstoffen aan te bieden.
 • Verlaagd de drempel voor inwoners om grondstoffen te recyclen.
 • Educatie; o.a. door het uitdragen van de VANG-boodschap.
 • Verbinden; bijvoorbeeld door een platform te bieden aan repair-cafe’s, kringloopwinkels, e.d., zodat een soort grondstoffenmarkt gaat ontstaan.

Afvalstromen mobiel scheidingsstation

 • Hout A/B/C
 • Puin (kleinschalig)
 • Kleine elektrische apparaten
 • Metalen
 • EPS
 • Vlakglas
 • Karton
 • Harde kunststoffen mix
 • Frituuroliën en vet

Het mobiel scheidingsstation is flexibel en naar wens in te delen.

Het scheidingsstation wordt in overleg met de klant ingericht, wat dus inhoudt dat we flexibel zijn met betrekking tot welke compartimenten, machines zoals persen, shredder en/of bijvoorbeeld kleine beheerdersruimte. Essentieel en het hart van de installatie wordt gevormd door onze unieke solar-installatie. Hierdoor is het scheidingsstation overal inzetbaar en voorziet het station volledig in zijn eigen stroombehoefte. Dit stelt in de gelegenheid om met slechts 48 volt, een op 400 volt werkende machines te bedienen. Het station is degelijk en duurzaam.

Veiligheid

Het mobiele scheidingsstation is voorzien van een CE-keur en voldoet aan de machinerichtlijn 2006/042/EG. Het station is voorzien van slimme elektrische en hydraulische beveiligingen, een machinestop en een noodstop. Dit alles zorgt ervoor dat de veiligheid van de beheerders, burgers en gebruikers is gewaarborgd.

In een nader gesprek vertellen wij u graag meer over de mogelijkheden en opties en denken we graag met u mee over de inzet van het mobiele scheidingsstation in uw regio.

Daarnaast maken we graag een afspraak met u om het station in de praktijk te komen bekijken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met KTK B.V.

Impressie & Folder van het mobiel scheidingsstation

Video werking van het mobiel scheidingsstation

© 2021 KTK B.V. - Bedrijvenpark Twente 328 - 7602 KL ALMELO - Telefoon 0546 575400 - E-mail info@ktk.nl
Privacyverklaring