Perscontainers

Voordelen van onze perscontainers

Vanuit logistiek oogpunt is het voordeliger om afval te verdichten en/of te verkleinen met een perscontainer. Deze perscontainer wordt inmiddels voor verschillende doeleinden ingezet. Niet alleen om logistieke voordelen te halen, maar ook om afvalstoffen te vernietigen of diefstal tegen te gaan. KTK levert perscontainers van de firma Husmann GmbH. Een wereldwijd bekend product vanwege de hoge kwaliteit en betrouwbaarheid. Husmann bouwt de persen sinds 1954 en exporteert haar producten naar veertig landen. Een doordacht concept voor afvalscheiding, inzameling en verwerking is voor ieder toekomstgericht bedrijf onmisbaar.

Ruim 4000 KTK perscontainers

Inmiddels staan er meer dan vierduizend perscontainers (installaties) van ons in Nederland om uw afval te verwerken. De combinatie van een op maat advies voor iedere situatie, de kwaliteit en diversiteit van de persen en de uitstekende service- en onderhoudsdienst hebben ertoe geleid dat de persen van KTK faam genieten en vertrouwen uitstralen. Door de spantloze constructie en de doorontwikkelde en bewezen perstechniek van KTK, wordt een hogere verdichtingsgraad bereikt, waardoor er hogere vulgewichten worden behaald. Het aantal transportbewegingen en dus ook de transportkosten, worden hierdoor verder gereduceerd. Neem nu contact op of laat u terugbellen!

Technische gegevens

Folder

© 2021 KTK B.V. - Bedrijvenpark Twente 328 - 7602 KL ALMELO - Telefoon 0546 575400 - E-mail info@ktk.nl
Privacyverklaring